Skip to content

Terug naar het begin

Ik begon destijds met DOORLOT om informatieve teksten te vereenvoudigen. Begrijpelijker te maken. Niet als doel op zich, maar omdat ik zag dat informatieve tekst vaak totaal niet aansluit bij de doelgroep, bij mensen. Bijvoorbeeld heel formele, bijna academische informatie voor ouders van een school in een multiculturele wijk in Rotterdam.

Toen ik daar mee bezig was hoorde ik wel: ‘Sorry hoor, maar je moet toch ook een bepaalde standaard houden? Mensen moeten toch ook iets leren?’

Nou ja, je primaire doel is mensen informeren. Nog liever wil je ze betrekken. Bij de school, bij de wijk, bij een schonere straat, bij corona. Dat doe je met toegankelijke taal. Trouwens, of mensen nou hoog of laag opgeleid zijn, er suist dagelijks zoveel informatie om ons heen. Om op te vallen en door te dringen is toegankelijke taal simpelweg noodzakelijk (en met toegankelijk bedoel ik niet kinderachtig).